Search This Blog

Tuesday, July 11, 2017

אישום: חרדי תקף מינית את בתו החורגת וחברתה

אב מבית שמש מואשם בעבירות של מעשים מגונים ובניסיון למעשה סדום כלפי בתו החורגת שטרם מלאו לה 14 שנים. על פי כתב האישום שהוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים, האב ביצע את המעשים על פני תקופה של ארבע שנים. בנוסף, לאיש מיוחסות גם עבירות של מעשים מגונים בקטינה בחברתה של בתו.

לאחר שנודע לו על החקירה המשטרתית בעניינו, פנה הנאשם באופן חוזר ונשנה אל אשתו, והפציר בה שתגרום למתלוננות לפנות אל המשטרה ולטעון כי שיקרו וביקשו להעליל עליו. לפיכך, בפרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד ג'ני אבני, הוסיפו לכתב האישום גם עבירה של הדחה בחקירה.

בכתב האישום מתוארים מעשיו לכאורה של הנאשם, כאשר בחלקם הוא הצמיד את גופו לגופה לאחר שהתפשט וחיבק אותה בחוזקה. חברתה של הבת התלוננה אף היא על כך שבאחד המקרים האיש נישק אותה בכח לאחר שהסיע אותה לביתה.

בפרקליטות ביקשו מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו משום שהמעשים המיוחסים לו בכתב האישום "מצביעים על מסוכנות מינית רבה לקטינות".

No comments:

Post a Comment