Search This Blog

Friday, July 7, 2017

הלם בב"ב: יו"ר השומרים נעצר בחשד לאלימות

הלם בב"ב: אמש (ה), נעצר העסקן חיים רוטר, יו"ר ארגון 'השומרים', בחשד למעורבות באירוע אלימות. כל הניסיונות של עסקנים לשחררו נכשלו אתמול, אך בסופו של דבר הוא שוחרר היום, כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

לפי הודעת ארגון השומרים, קיבל מוקד הארגון קריאה אודות אדם שמטריד נשים סדרתי. מספר כוננים הגיעו למקום ופגשו באדם אלים שלא בוחל במעשיו גם לעיני עוברים ושבים.

הוא עוכב על ידי קב"ט מוסדות חינוך של עריית בני ברק ומתנדבי השומרים. אך האיש התנגד לעיכוב תוך שהוא מאיים עם סכין וגז מדמיע עליהם. כוח השומרים הפעילו כח סביר לעכב את החשוד עד בוא משטרה למקום.

"המשטרה עצרה את יו"ר הארגון", לשון ההודעה, "אנו בטוחים כי לאחר בדיקת החשדות יו"ר הארגון ישתחרר בשעות הקרובות. השומרים ימשיכו לדאוג לשלומם ובטחונם של תושבי העיר בני ברק".

No comments:

Post a Comment