Search This Blog

Thursday, July 6, 2017

יחסי מין בבית הספר ובטיול השנתי: מורה מואשם בעבירות מין בתלמידה

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (ה') כתב אישום נגד מורה בן 36 המלמד בהרצליה בגין ריבוי עבירות של בעילה אסורה בהסכמה, מעשה מגונה, הדחה בחקירה ועבירות נוספות בעקבות מערכת יחסים מינית שניהל עם תלמידה בת 16 שאותה לימד. 

לפי כתב האישום, שהגיש עו"ד חגי בנימין, הנאשם ניצל את התלות של התלמידה בו כדי לקיים עימה יחסי מין בהזדמנויות רבות. בין היתר הם קיימו יחסי מין במקומות שונים ברחבי בית הספר, לעיתים במסגרת שעות הלימודים וגם מחוץ למסגרת הלימודים.

בכתב האישום מתואר כי הוא קיים עימה יחסי מין בטיול שנתי של בית הספר. הוא הכין מבעוד מועד מזרן עבור השניים בתוך מחסן נטוש ודאג להרחיק את התלמידים האחרים מהאזור

המורה מואשם גם בשיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. הנערה סיפרה לו כי הקשר האסור התגלה, ואז ביקש ממנה לשקר ודאג למחוק התכתבויות מפלילות לאורך מערכת היחסים ביניהם. הוא גם ביקש ממנה למחוק תמונות שנשלחו בין השניים לאורך התקופה.

"הנאשם הפר באופן בוטה וקשה את חובת האמון המוגברת שניתנה בו כמורה, ובעיקר כמחנך, אשר מתוקף כך היה אמון על בריאותם וביטחונם של תלמידיו – הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הרגשי. ניכר כי מעשיו של הנאשם, שבמסגרתם מעל באופן בוטה באמון שניתן בו כשניצל את תפקידו לצורך קיום קשר מיני עם תלמידתו לאורך תקופה ארוכה, מעידים כאלף עדים על מידת האמון שניתן בו", נכתב בכתב האישום.

הודעות מפלילות, תמונות בוטות ומיניות

מחומר החקירה בתיק עולה כי יש בידי הפרקליטות הודעות של התלמידה המלמדות על דבר קיום הקשר המיני בין השניים, שבהן היא מתארת בפירוט רב את המעשים המיניים המוזכרים בכתב האישום. בפרקליטות טוענים כי בהודעות יש גם הוכחות לעבירות השיבוש וההדחה בחקירה של המורה, למשל כאשר הקטינה תיארה כיצד הדריך אותה למסור גרסה שקרית שתרחיק אותו ככל האפשר מביצוע עבירות. בכלל זה מתארת הקטינה את האופן שבו תיאמו השניים גרסאות. לפי החקירה, הנערה לא הייתה מסוגלת לשאת עוד בשקרים וחשפה את כל האמת על אודות הקשר.

בפרקליטת טוענים כי התכתבות ותמונות חלקיות ששוחזרו ונמצאו בנייד האישי של המורה מחזקות ומאשרות את הודעותיה של הנערה, ובכלל זה התמונות בעלות האופי המיני הבוטה ששלח לה, בהן תמונות של איבר מינו. המורה מחק מבעוד מועד את ההודעות והתמונות הללו.

בידי הפרקליטות יש גם הודעות של אימה ושל חברותיה של הנערה, שמחזקות ומאשרות גם הן את גרסתה באופן שאינו מותיר צל של ספק בדבר מהימנותה ואמינותה של גרסת התלמידה.

מורה שעובד לצידו של הנאשם מסר גם הוא עדות שלפיה פנה אליו הנאשם ותיאר באוזניו את דבר חשיפת קיום הקשר האסור בפני הרשויות. עמיתו של הנאשם סיפר כי הוא ביקש ממנו לתעד באמצעות הטלפון שלו את ההתכתבות החלקית ש"ערך" קודם לכן מתוך כלל ההתכתבות עם הנערה. העד ציין שלנוכח הבקשה הלא-שגרתית הזו, הוא דאג לשמור את התמונות לכשהמשטרה תדרוש אותן.

המורה הנאשם הודה מצידו במשטרה בעצם ניהול הקשר המיני האסור עם תלמידתו, אולם הכחיש קיום מגע פיזי כלשהו עימה. על פי גרסתו, הקשר הרומנטי בין השניים הסתכם באמירות והתבטאויות בעל-פה ובכתב הנושאות אופי מיני ושמתמקדות במיניותם זה מול זה

No comments:

Post a Comment