Search This Blog

Sunday, July 16, 2017

כינוס בארה"ב: הנוער מתדרדר לשימוש בחומרים מסוכנים

ופעת הנפילה וההידרדרות לשימוש בסמים בקרב נערים מבתים חרדים שנשרו בארה"ב שסוקרה בהרחבה ב"כיכר השבת" בשנה האחרונה, כאשר טרגדיות רבות התרחשו ל"ע על רקע זה, עולה על סדר היום הציבורי החרדי באמריקה כאשר רבנים עסקנים ואישי חינוך מנסים להציע פתרונות ועזרה למה שהפך להיות "מכת מדינה" בריכוזים החרדיים.
כפי שדווח ב"כיכר השבת", לטענת ארגונים העוסקים בתחום, ישנם מידי שנה למעלה מ-60 מקרים של התאבדויות או מוות משונה מחומרים אסורים בשל תופעות אלו, מה שמצריך עיסוק עמוק בסוגייה הבוערת.
בסיקור נרחב בעיתון "ניו יורק פוסט" שנעשה לאחרונה טענו עסקנים כי המספר של הנפגעים גדול עוד יותר אולם ישנם כאלו המעדיפים להמשיך ולנסות לטאטא את הבעייה מתחת לשטיח ומתכחשים לקיומה.
"זו הסכנה הגדולה הנמצאת כעת על השולחן של גדולי הרבנים וראשי הישיבות", טוענים העסקנים בלהט ומבהירים כי יש למצוא לה פתרון מניח את הדעת. "לצערינו אין בית שאין בו מת, אין כמעט משפחה חרדית שלא מכירים מישהו קרוב או רחוק שהידרדר לשימוש בחומרים האסורים הללו והתמכר עד שנשתנו חייו לבלי היכר".
בסוף השבוע האחרון יזמו בארגונים "אוהל" ו"עמודים" בראשותו של רבאיי גלוק המסייע להביא למודעות הציבור את התופעה הקשה ואופני ההתמודדות עימה ,סדרת פאנלים והרצאות של רבנים ואישי חינוך שעסקו בנושא במלוא הרצינות במטרה להביא לפתרונות.
בין ההרצאות נאם ד"ר נורמן בלומנטל על מחלות ובעיות נפש בציבור החרדי מה ניתן לעשות וכיצד ניתן לסייע למכורים מתוך הקהילה וגם לכאלה שיצאו ממנה. כמו כן שמעו המשתתפים את הרצאתו של עקיבא פרלמן, פסיכולוג קליני, כיצד ניתן להחזיר את המכורים לחיים: להבין את האדם והנפש שמאחורי ההתמכרות.
"חייבים לעלות את הנושא למודעות הציבורית. זוהי שריפה של ממש. לא עוברים שבועיים בלי מיתה משונה או התאבדות של נושרים כתוצאה מצריכת חומרים מסוכנים. זה פוגע בכולם חסידים ליטאים ובני עדות המזרח, זו בעייה המאיימת על הקהילה החרדית כולה", מתריעים העסקנים.

No comments:

Post a Comment