Search This Blog

Sunday, July 9, 2017

מנהיג כת "לב טהור" טבע למוות במקסיקו

גופתו של מנהיג הכת החרדית "לב טהור", שלמה הלברנץ, נמצאה ביום שישי בנהרבמקסיקו, כך דווח בכלי תקשורת במדינה. נסיבות הטביעה עדיין אינן ברורות, אבל ככל הנראה הלברנץ טבע בזמן שטבל בנהר במסגרת הכנות לקראת שבת. ממשרד שהם מודעים לדיווחים, אך הם עדיין אינם יכולים לאשר זאת. 

במהלך השנים הגיעו דיווחים על התעללות באנשי הכת, ואנשי רשויות הרווחה במונטריאול העידו על כך שהילדים שם הוכו פיזית, חיו בהיגיינה נמוכה, הוכרחו לקחת כדורים שונים ללא מרשם. בנוסף הוכרחו להתחתן בגיל צעיר והפרו את החוק המקומי, המכריח ילדים ללמוד את חומרי הלימוד המקומיים.  

כחלק מהמסע של הכת למצוא מקום למגורי קבע, חצו חלק מאנשי הכת את הגבול מגואטמלה למקסיקו. קהילת לב טהור עזבה את ישראל, ארצות הברית, קנדה וגואטמלה לאחר שפורסמו הטענות נגדם על התעללות בילדים. 

חברי הקהילה שמוצאם מארצות הברית, ישראל, קנדה, אירופה, מקסיקו ואל סלבדור, התיישבו לראשונה בגואטמלה בכפר חקלאי, אולם מהר מאוד התעוררו בעיות עם המקומיים והם עברו לעיר הבירה בשנת 2014. מאז הקהילה עברה להתגורר באוהלים במקום אחר בגואטמלה, לפני שהחלו לעבור למקסיקו. 

No comments:

Post a Comment