Search This Blog

Sunday, September 1, 2013

תביעה: "אורחים חרדים במלון קראו לנו 'שיקסע'"


בית המשפט קיבל חלקית את טענותיה של משפחה שתבעה את סוכנות הנסיעות שדרכה הזמינה חבילת נופש למלון בטבריה. השופט קיבל את טענת המשפחה על כך שלא עודכנה שמרבית המבקרים במלון חרדים, אך דחה טענות אחרות הנוגעות לרמת המלון.

מפסק הדין עולה כי בחודש פברואר 2012 הזמינה המשפחה מסוכנות הנסיעות 'מרגליות תיירות ונופש בע"מ' חבילת נופש לחופשת פסח בבית מלון בטבריה (שכיום נמצא בבעלות אחרת, א"פ), ושילמה עבורה 7,500 שקל. לטענת בני המשפחה, כאשר הגיעו לבית המלון נחלו אכזבה עמוקה ממצב התחזוקה הירוד של המקום, על מתקניו וחדריו, שכלל "מכת ריח רע" ממערכת הביוב וחדרים שלא נוקו כראוי.
  
בנוסף לכך טענו התובעים כי כאשר הזמינו את החופשה מסוכנות הנסיעות נאמר להם במפורש כי במלון תתארח אוכלוסייה מגוונת, אולם עם הגיעם נוכחו לגלות כי רובם ככולם של האורחים הם חרדים. מסיבה זו הופנו לבנות המשפחה, שלבשו מכנסיים, קריאות כגון "שיקסע".

לנוכח האכזבה שנחלה במלון, ניסתה המשפחה ליצור קשר עם נציג סוכנות הנסיעות על מנת למצוא פתרון הולם. לאחר הצליחו ליצור קשר עם נציגי הסוכנות ושטחו את טענותיהם, נתקלו בסירוב מוחלט, ולבסוף החליטו לעזוב את המלון.

התובעים דרשו מסוכנות הנסיעות פיצוי בסך 40,500 שקל, וטענו בין היתר להטעיה מצד הסוכנות, שמסרה להם לדבריהם כי המלון ברמה של ארבעה כוכבים והוא נקי ומסודר. כמו כן הם טענו שהתמונות שפורסמו באתר האינטרנט של המלון שיקפו מצג שווא.

סוכנות הנסיעות כפרה בטענות המשפחה וטענה מנגד, בין היתר, כי אין היא אחראית לטיב השירותים במלון וכן שלא הייתה יכולה לדעת את הרכב האוכלוסייה שעתידה לשהות באותה העת במלון.

כמו כן הכחישה הסוכנות כי מסרה למשפחה בעת ביצוע ההזמנה שהמלון ברמה של ארבעה כוכבים, וציינה כי זה שנים אחדות שבתי המלון בארץ לא מדורגים
על פי מספר כוכבים. לטענת הסוכנות, למשפחה נמסר שהמלון ברמה בינונית ולכן גם התשלום היה בהתאם.

בית המשפט דן בטענות הצדדים והחליט לקבל חלק מטענות המשפחה. בית המשפט קבע כי כאשר מנהל סוכנות הנסיעות נשאל על ידי המשפחה באשר להרכב האוכלוסייה במלון היה עליו לבדוק מול המשפחה, כגורם המקצועי ובעל המידע, אם דבר זה משמעותי עבורה, ובמקרה שכן לא היה ממליץ להם לרכוש את חבילת הנופש. סוכנות הנסיעות חויבה בתשלום פיצוי למשפחה בסך 5,250 שקל, בתוספת 3,500 שקל שכר טרחת עורכי דין.

עם זאת, בית המשפט דחה את טענת המשפחה בקשר לרמת המלון וציין, בין היתר, כי היה עליה לצפות כי המחיר הנמוך יחסית הנו עבור רמת שירות ואירוח בינונית, וכי הייתה יכולה לקבל את מלוא המידע לגבי המלון באמצעות האינטרנט.

תגובת סוכנות הנסיעות 'מרגליות תירות ונופש בע"מ': "המלון הנו שלושה כוכבים והמשפחה ידעה זאת. לכן התשלום היה בהתאם, וכך גם כתוב בפסק הדין.

"לגבי הטענה השנייה, המלון הנו גלאט, ומשרת גם את האוכלוסייה החרדית במהלך השנה. הצענו למשפחה להחזיר לה את הסכום המקורי שהם שילמו, בסך 7,500 שקל, אבל הם ציפו 'להתעשר' על חשבוננו ותבעו מעל 40 אלף שקל.

"לשמחתנו, בית המשפט לא חשב כמוהם והחזיר להם רק חלק מהתשלום המקורי, כך שבסופו של הדבר ההפסד היה שלהם, וחבל".

No comments:

Post a Comment