Search This Blog

Sunday, May 29, 2011

המשלח שוחרר, הבחורים כלואים: "אסרו עלינו לערער"
בעוד שני הבחורים עדיין נמקים בכלא היפני באשמת הברחת סמים, דווקא מי ששלח אותם משתחרר מהכלא לאחר ריצוי 8 חודשי המאסר. בן-ציון מילר, הואשם כמי שתיווך בין משלחי הסמים לבחורים שנתפסו ביפן. "רב השיב שאם מילר מתחרט על מה שעשה - אסור לערער", סיפר בן משפחה ל"כיכר השבת"

בימים אלו, בעוד שני בחורים עדיין נמקים בכלא היפני באשמת הברחת סמים, דווקא מי ששלח אותם, משתחרר מבית-הכלא לאחר ריצוי שמונת חודשי המאסר שהשית עליו בית-המשפט.

בן-ציון מילר, הוא האיש שהואשם כמי שתיווך בין משלחי הסמים לשלושת בחורי-הישיבה, שנתפסו ביפן כשהם מנסים להבריח סמים. לבחורים, סיפר מילר, שהם מעבירים עתיקות.

בית-המשפט גזר על מילר שלוש שנות מאסר. אך לאחר ניקוי התקופה בה שהה במעצר במהלך משפטו ולאחר ניקוי שליש על התנהגות טובה, בימים אלו הוא משתחרר לביתו.

לאחר היוודע דבר שחרורו הצפוי, הוחלט בהנהלת חסידות סאטמר כי בשל מעשיו, וחוסר שיתוף הפעולה שלו בהסגרתם של האחראים לשליחת הבחורים, בן-ציון מילר יוקע וייאסר עליו לדרוך בריכוזי החסידות בארץ ובעולם.

קרוב משפחתו של אחד הבחורים שעדיין עצור ביפן, אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי "אמנם כואב לנו שהבחורים עדיין כלואים, אבל לא חשבנו לרגע אחד להגיש ערעור על דינו של מילר".

"מה יעזור לנו שמילר יישאר בכלא", תוהה קרוב המשפחה בכאב, "הרי זה לא ישחרר את בן משפחתינו. סתם לנקום בו על העוול שעשה? יש הרי איסור של ´לא תיקום´ בתורה. אמנם יש עניין שבפעם הבאה יפחדו להפיל בחורים תמימים, אך אנו מקווים שהציבור כבר הבין טוב את הלקח הזה".

לדבריו, "התקשורת מנסה לנפח שכביכול אנחנו זועמים ורוצים להגיש ערעור, זה שקר וכזב. אנחנו זועמים וכאובים על-כך שקרובינו נמק בכלא, אין לנו ראש וכוח להתעסק בשחרורם של אחרים, מה גם, כמו שאמרתי, לא נרוויח מכך כלום".

קרוב המשפחה חושף כי "אחד מקרובי הבחור השני העצור ביפן, הלך לשאול השבוע רב גדול, האם יש לנו צורך או עניין ללכת לערער או למחות על שחרורו של מילר. אותו רב השיב שאם מילר הבין ומתחרט על מה שעשה - לא רק ש´אין עניין´, אלא אפילו אסור לנו לערער על-כך".

"זה שהוא הוקע בחסידותו", מוסיף בן המשפחה, "זה טוב למען ישמעו וייראו, אבל לנו, כבני משפחתם של הבחורים הכלואים - זה לא נוגע".

לסיום, מבקש בן המשפחה מהציבור להמשיך ולהתפלל עבור שני הבחורים שנמקים ביפן. "עד כה הוכח שכל המשפט מתנהל שלא על-פי דרך הטבע, ורק תפילות יכולות לעזור", הוא אומר.

התפללו להצלחת הבחורים יעקב יוסף בן רייזל ויואל זאב בן מירל ריסא חווה.

No comments:

Post a Comment