Search This Blog

Tuesday, May 31, 2011

שוב: פשקווילים במאה שערים נגד 'אור החיים'

"חנות 'אור החיים סנטר' מטמא נפש בנינו ובנותינו", כך נכתב בפשקווילים שהופצו השבוע בירושלים. בפשקוויל, מובא בהרחבה סיפורו של הילד א.פ. בן ה-12, שחזר באחד הימים בשעה 21:00 לביתו, לאחר ששהה בחנות 'אור החיים סנטר', יחד עם חברו וקראו ספרים. "יש שם הרבה ספרים טובים לקרוא", מצוטט הילד

המאבק נגד חנות הספרים 'אור החיים סנטר' בשכונת מאה שערים, עולה ויורד, בהתאם לרמת המובטלות של קבוצת הסיקריקים. כעת, הוא מתחדש שוב, בעם הפצת פשקווילים חדשים ברחובות השכונה.

תחת הכותרת "הזדעזעי ירושלים", מופץ פשקוויל נגד חנות הספרים המפיצה לטענת הנלחמים בחנות, "הרבה ספרי כפירה ומינות, וכן ספרי נבלה רח"ל". לטענת המתנגדים לחנות הספרים, היא מבאה לשכונה "הרבה פריצות, ולאחרונה הובאו לאוזני העסקנים כמה וכמה סיפורים מזעזעים ומחרידים".

בפשקוויל, מובא בהרחבה סיפורו של הילד א.פ. בן ה-12, שחזר באחד הימים בשעה 21:00 לביתו, לאחר ששהה בחנות 'אור החיים סנטר', יחד עם חברו וקראו ספרים. "יש שם הרבה ספרים טובים לקרוא", מצוטט הילד.

האם, כפי הנטען בפשקוויל, הזהירה את הילד שלא ייכנס לשם שוב, מחשש שייתקל בספרים שאינם ראויים. יומיים לאחר-מכן, הילד שוב איחר, והאם ניסתה לשאול אותו היכן היה, כשהוא ניסה להערים עליה כי לא היה בחנות.

"לפתע, א.פ. שואל אותה למה הקב"ה עשה... איך ב"א יכול... אמו שאחזתה תדהמה נשתתק לשונה, והילד ממשיך - אם לא תעני לי על השאלות האלה אז אלך לחנות אור החיים סנטר, ואמצא את התשובות בספרים הנמכרים שם!", נכתב בפשקוויל.

"האם שהזדעזעה למשמע אזנה לראות איך בתוך שכונתנו יש חנות המפיצה כפירה ומינות וספרים המלאים בנבלות פה, והילדים בלא יודעים מציצים ונפגעים, רצה בבהלה לאחד מהעסקנים וסיפרה לו על הפרצה הנוראהף ועל שבנה הולך ומתדרדר ואין לאל ידה להושיע", לשון הפשקוויל, המציין כי בשל חששה, האם מחכה מדי יום לילד ליד החיידר כדי לקחתו מיד לבית.

בסיום הפשקוויל, נכתב: "הורים, עסקנים, מנהלי ת"ת! האין די בסיפור מזעזע זה להרעיש עולם ומלואו? החוב מוטל עליכם להפוך עולמות, להסיר מחטיא ומוריד נשמות לבאר שחת ממחננו, ולהזהיר הילדים והתלמידים לבל יהינו לדרוך על מפתן החנות 'אור החיים סנטר' המטמא נפש בנינו ובנותינו".

No comments:

Post a Comment