Search This Blog

Wednesday, May 25, 2011

שעות אחרי שהבחור שוחרר: שמעלצר הגיע לבקר הפצוע

שעות לאחר שעסקני סקווירא הצליחו לשחרר הבחור שפצע את אהרון רוטנברג - לאחר שפתח מניין נפרד, הגיע הזמר ליפא שמעלצר, חסיד סקווירא, לבקר את רוטנברג בבית-החולים. האברך הפצוע, נאנק מכאבי-תופת בבית-החולים לאחר שנכווה בכל חלקי גופות. שמעלצר שר לו שירי חיזוק

בעוד עסקני סקווירא דווקא בוחרים להתעלם מהאברך אהרון רוטנברג שנפצע מבקבוק התבערה שהושלך לעבר ביתו על-ידי בחור מהישיבה המקומית - לאחר שפתח מניין נפרד, הגיע הזמר ליפא שמעלצר, חסיד סקווירא, לבקר את רוטנברג בבית-החולים.

האברך הפצוע, נאנק מכאבי-תופת בבית-החולים לאחר שנכווה בכל חלקי גופות. במשך שעה ארוכה, שמעלצר שר לו שירי עידוד וחיזוק.

לדברי הנוכחים, רוטנברג התרגש מהביקור והודה לשמעלצר בחום על התמיכה בו בשעתו הקשה. "שתזכה להמשיך לשמח יהודים בכל העולם בזמנים יותר משמחים", איחל רוטנברג. יצויין כי שמעלצר היה בעבר מתגורר בעיירת ניו-סקווער, אך עזב לאחר התנכלויות.

בצהריים (רביעי) עסקני סקווירא הצליחו לשחרר את הבחור שאולי שפיצר שהצית את דירת האברך - לאחר ששילמו סכום עתק של 'דמי ערבות'

No comments:

Post a Comment