Search This Blog

Tuesday, May 31, 2011

בסקווירא זועמים על עורך דינו של האברך: "משפיל את הרבי"

עורך דינו של רוטנברג לא עוצר: אחרי שחולל פרובוקציה במסיבת העיתונאים, הוא משגר מכתב לתובע הכללי בו הוא משווה את תקיפת האברך ל"מעשה נאצי" ● טוען: "האלימות כלפי רוטנברג נוהלה על-ידי הנהגה רוחנית של החסידות, בראשות הרבי"

בסקווירא מביעים זעזוע מהתהגותו "המזלזלת והפוגעת של עורך הדין מייקל סוסמן כלפי הרבי", כך לדברי גורמים בחסידות.

לדבריהם, עורך הדין סוסמן, המייצג את האברך רוטנברג שהותקף על רקע המתיחות בחסידות, לא בוחל בדבר כדי להציג את החסידות באור שלילי ולהוציא דיבתה רעה.

סוסמן סומן כחובב פרובוקציות כבר במהלך מסיבת עיתונאים שערך יחד עם בני משפחת רוטנברג במרכז השיכון החסידי.

בסוף השבוע, שיגר סוסמן מכתב חריף לתובע הכללי האזורי אריק הולדר ובו הוא מתייחס למעשה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים: "האירוע שעבר אהרון רוטנברג מזכיר מעשה נאצי, והוא התרחש לאחר חודשים ארוכים של גזענות והסתה, תוך הטרדה אלימה כנגד משפחת רוטנברג".

בהמשך כותב סוסמן כי "האלימות כלפי רוטנברג נוהלה על-ידי ההנהגה הרוחנית של השיכון בראשות הרבי", לא פחות ולא יותר.

במכתב טוען עורך הדין כי "מדובר בבעיה מערכתית של קנאות דתית חשוכה, שמאפיינת מזה עשרות שנים את שיכון סקווירא".

סוסמן, שייצג בעבר את אחד הצדדים במאבק הירושה בחסידות סאטמר, דורש מהתובע הכללי למצות עם האחראים את הדין.

No comments:

Post a Comment