Search This Blog

Tuesday, December 13, 2016

אחרי 9 חודשים בלי מלגה; האברכים נוטשים ומוכרים חובות

פרסום ראשון: כולל של רשת "עטרת שלמה" שבראשות הרב שלום בער סורוצקין ששוכן בשכונת נווה יעקב בירושלים, מתפרק בימים האחרונים. הסיבה: מרבית האברכים הודיעו על עזיבת ה'כולל' לאחר שמלגה לא שולמה להם מזה תשעה חודשים.
אברכים ב"כולל" ששוחחו עם 'כיכר השבת' הסבירו כי הם עושים את הצעד מחוסר ברירה. "זה כואב לנו מאוד לעזוב את הכולל, אבל לא נותרה לנו ברירה". אברך נוסף אמר ל'כיכר השבת': "אנחנו רגילים לעיכוב במלגות ומקבלים את זה מחוסר ברירה, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. כמה שזה כואב - אנחנו צריכים להביא אוכל הביתה".
גורמים המעורים בנושא אמרו היום ל'כיכר השבת' כי המצב הכלכלי הקשה נובע גם בעקבות האירוע הגרנדיוזי של הרב סורוצקין בסוף חודש תשרי. "אנחנו מאמינים שהרב סורצקין יצליח לעמוד בהתחייבויות שלו בסוף. לא מדובר בקריסה, זה רק תוצאה של האירוע שעלה כספים רבים ולא כל הכספים להם התחייבו ה'גבירים' אכן הגיעו" אומר גורם המעורה בנושא.
בתוך כך, ל"כיכר השבת" נודע כי בשבועות האחרונים מספר אברכים ברשת החלו 'למכור' את החובות של הרב סורוצקין לגורמים שונים, כש/הם נאלצים לוותר על אחוזים גבוהים מהחוב. על פי עדויות של אברכים ברשת, החובות נמכרים לגורמים שונים בתמורה לעד 20 אחוזים מהחוב.
אברך בכולל סיפר בשיחה ל"כיכר השבת" כי: "רב שכונה שנשאל האם אין מדובר בריבית הורה כי הדבר מותר וכי אין חשש ריבית או 'אסמכתה'".
כזכור, לפני כשבועיים נחשף ב'כיכר השבת' מכתב מיוחד שכתב הרב סורוצקין לאברכי הכולל, בו הוא הפציר בהם להתפלל לנס על מנת שיוכל לכסות את חובותיו.
הרב סורוצקין כתב כי "ובזאת באתי בבקשה כי אף גודל ההשתדלות עיקר הפעולה היא התפילה והבקשה לפני השי"ת ובימים אלו שיש מקום גדול לחסד גדול הרבו בבקשה לריבוי סייעתא דשמיא לראות את חסדו הגדול והקדוש הזה וריבוי הספסלים, ונראה בקרוב נס ופלא כתמיד ויותר ע"ז, ויתקדש שמו בעולמו ע"י הרמת קרן עמלי דעת ומעמיקי תבונה".
מקורבים לרב סורוצקין אומרים היום ל'כיכר השבת': "נכון שהמצב קשה אבל לא מדובר בקריסה, הרב ישלם את כל ההתחיבויות עד תומם. הוא עושה עכשיו את מלאכתו נאמנה בחו"ל ואוסף כספים למוסדות". הגורמים אומרים כי גם שמעו כי בכוללים ברשת מאות אברכים נושאים תפילה להצלחת המסע בחו"ל"

No comments:

Post a Comment