Search This Blog

Tuesday, December 13, 2016

מצלמה נסתרת

החקירה הזו דרשה מעט יצירתיות. כמו בחלק מחקירות אחרות, הפעם ההתנהלות שלי היתה מול עורך הדין של הלקוח שלי - אורן, שהעדיף להישאר בצד.

עורך הדין ביקש ממני שאצלם תמונה מפלילה של כנרת, אשתו של אורן יחד עם המאהב שלה. הוא עידכן אותי אותי שהשניים מאד זהירים וחשדנים. הם נפגשים במקומות מוסתרים ותמיד הם ערניים ובודקים את הסביבה. גם המאהב של כנרת נשוי ולשניהם יש מה להפסיד.

עורך הדין סיפר כי אורן כבר תפס בעבר את כנרת עם המאהב הזה, וכי אז כנרת הבטיחה שהקשר ביניהם הסתיים, אך לאחרונה אורן הבין שהקשר המשיך.

עורך הדין הסביר לי, שכמו בפעם הקודמת גם הפעם הוחלט לא לשתף את אשתו של המאהב, כי לדעתם היא תזיק למהלך ולא תועיל. הוא המשיך וסיפר  לי כי אורן סבור שהיא אפילו מודעת לרומן הזה ומעדיפה משיקולים שונים לטמון את הראש ולא לדעת.

עודכנתי שרוב המפגשים מתקיימים בימים רביעי וחמישי, וככל הנראה גם בשעות היום. התחלנו את העבודה, ובמהלך שלושה שבועות עקבנו אחרי כנרת בימים
רביעי וחמישי.

באחד מאותם ימים, כנרת לא הפסיקה לנסוע בסיבובים ולבצע בדיקות אם מישהו עוקב אחריה. נראה שכנרת קיבלה יעוץ מקצועי איך לבדוק אם היא תחת מעקב. בסוף אותו מעקב, כנרת הגיעה לפגוש את המאהב שלה במתחם של מבנים נטושים באזור תעשייה ישן. המקום נבחר על ידם מאחר שכל רכב או דמות שנכנסת למתחם הזה, הם יכולים לזהות מיידית שמגיע מישהו וישר להעלם מהמקום. פשוט אין לאף אחד סיבה להגיע למקום המסתור הזה.

באותה פעילות לא ניתן היה כמובן להגיע לצילום תמונה של שניהם יחד. אבל ביום רביעי שלאחר מכן, בשעות בוקר, הגענו למקום המסתור באזור התעשייה והתקנו מצלמה סמויה בתוך אחד הצינורות שהיו שם. המצלמה היתה מכוונת בדיוק לנקודה בה הם חנו והסתתרו בפעם הקודמת.

המשכנו לעקוב, אך ידענו שאם הם יגיעו לאותה נקודה בין המבנים הנטושים באזור התעשייה, החקירה מסתיימת. וכך אמנם היה. כנרת והמאהב הגיעו שוב לאותו מיקום בו הרגישו בטוחים וחסינים ולא ידעו כי הם מצולמים כל העת.

למחרת המפגש המצלמה פורקה והסרט היה מושלם ואיכותי. כנרת נראתה יוצאת מרכבה ונכנסת לרכבו של המאהב וכעבור מספר דקות שניהם עברו למושב האחורי. התנודות של הרכב לא הותירו ספק למה שנעשה ברכב, גם המגבונים שהושלכו מחלון הרכב השלימו את התמונה.

אורן ועורך הדין שלו קיבלו את התמונה שביקשו, אין ספק שהסבלנות שלהם השתלמה בסופו של דבר.

No comments:

Post a Comment