Search This Blog

Wednesday, December 21, 2016

משה קצב שוחרר מהכלא

הנשיא לשעבר משה קצב שוחרר אחר הצהריים (רביעי) מכלא מעשיהו. רעייתו גילה ליוותה אותו בצאתו ואף חתמה על תנאי השחרור שלו.

מוקדם יותר הודיעו לקצב מנהל האגף התורני בבית הכלא והעובד הסוציאלי של הכלא על שחרורו המיידי.

קצב נכנס לתהליך השחרור - שכלל מספר תחנות מעבר עד שהגיע למפקד בית הסוהר שם נמסרו לו תנאי שחרורו, עליהם נדרש לחתום.

במקביל, גם נפגעות העבירה קיבלו עדכון על ההחלטה על ידי קצינה של שירות בתי הסוהר.

מוקדם יותר, הודיעה פרקליטות המדינה לוועדת השחרורים כי לא תעתור לבית המשפט המחוזי נגד החלטת הוועדה, והוא ישוחרר לביתו עוד היום.

לאחר התייעצות שנערכה עם כלל הגורמים המעורבים בעניין בפרקליטות, החליט פרקליט המדינה לאמץ את המלצת כל הגורמים הללו שנמסרה לו, לפיה אין מקום להגשת עתירה.

נציין כי עתירות נגד החלטות של ועדת השחרורים מוגשות רק כאשר הפרקליטות סבורה שההחלטה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני או שההחלטה הינה בלתי חוקית.

לאחר לימוד החלטת ועדת השחרורים ונימוקיה, הגיעה הפרקליטות למסקנה כי נוכח הפסיקה הנוהגת בבית המשפט העליון, להערכתה אין סיכוי ממשי שעתירה שכזו תתקבל שכן אין בה חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. על כן הוחלט שלא להגיש עתירה נגד החלטת ועדת השחרורים.

המסקנה שלא מדובר בהחלטה בלתי חוקית או החורגת ממתחם הסבירות באופן קיצוני מבוססת על כך שקצב התנהג בכלא ללא דופי, על כך שכבר ריצה חלק מתקופת השליש, על כך שהוא עבר הליך טיפולי בחודשים האחרונים בבית הסוהר, על המלצת הגורמים הטיפוליים בשב"ס ועל ההגבלות המשמעותיות שהוטלו עליו בהחלטת הוועדה ושיחולו עליו בתקופת שחרורו ברישיון.

נזכיר שגם הפרקליטות עצמה הודיעה לקראת הדיון בוועדה כי אם קצב ימשיך בטיפול, והוא ימשיך להניב תוצאות חיוביות, היא תשקול בחיוב להסכים לשחרורו המוקדם בעוד שישה חודשים.

הפרקליטות הביעה עמדתה בוועדה כי העדר נטילת האחריות מצד קצב על מעשיו והעובדה שהטיפול שהוא משתתף בו החל רק לאחרונה, מצדיקים אי שחרורו לעת הזו. אולם הוועדה החליטה, כאמור, אחרת ובמכלול הנסיבות לא נמצא שיש סיכוי ממשי שעתירה נגד החלטת הוועדה תתקבל.

"מובן שאין בהחלטה זו כדי להקל ולו במעט מחומרת מעשי האסיר, שבגינם דרשה הפרקליטות עונש מאסר משמעותי ביותר, שאכן הוטל עליו. טיפול הפרקליטות והמערכת המשפטית בעניינו של הנשיא לשעבר קצב הוכיח כי במדינת ישראל חל העיקרון של שוויון הכל בפני החוק במלוא עוצמתו. בהקשר זה, דין אחד לאדם 
הפשוט ביותר ולנשיא המדינה", אומרים בפרקליטות.

No comments:

Post a Comment