Search This Blog

Monday, December 26, 2016

הקימו רשת לא חוקית לסחר באיברים תמורת עשרות אלפי דולרים

פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית משפט השלום בת"א כתב אישום נגד אלברט מרדכייב ורויני שימשישווילי בגין ריבוי עבירות סחר באיברים ותיווך לסחר באיברים, וכן קשירת קשר לעוון. כמו כן נאשם זכי שפירא בריבוי עבירות סיוע לסחר באיברים ותיווך לסחר באיברים. הפרקליטות מבקשת את מעצרם של מרדכייב ושימשישווילי עד לתום ההליכים.

לפי כתב האישום, מרדכייב ושימשישווילי היו חלק מרשת אשר עסקה בסחר באיברים במהלך מספר שנים. עד למעצרם באפריל 2014 במסגרת תיק אחר העוסק בעבירות דומות, שימשו השניים כמלווים של חולים הסובלים מאי ספיקת כליות ותורמים, במספר מדינות ברחבי העולם. מטרתם הייתה לבצע השתלות בלתי חוקיות, בהן שולם לתורמים זרים ממדינות חבר העמים תשלום כספי גבוה תמורת מכירת איבריהם.

לאחר שהוגש כבר כתב אישום בעבר נגד השניים 2015, וכן בעקבות יציאתו של בוריס וולפמן, ראש הרשת, מישראל בשנת 2014, קשרו מרדכייב ושימשישווילי קשר עם שותפיהם בחו"ל להמשיך את פעילותם בתחום הסחר באיברים וההשתלות הבלתי חוקיות.

לצורך קידום הקשר, ובמטרה להסוות את פעילותם, נעזרו השניים בחוזים משפטיים כוזבים, לפיהם החברה בה הם עובדים מספקת שירותים לוגיסטיים בלבד לחברה זרה. השניים קיימו פגישות עם חולים אשר סבלו מאי ספיקת כליות ושילמו תמורת השתלת כליה מתורם חי, במרבית המקרים, סכומים בגובה כ-180,000 דולר.

מרדכייב ושימשישווילי העסיקו את זכי שפירא כרופא אשר יבחן ויאשר את התאמת החולים לביצוע השתלות הכליה הבלתי חוקיות מתורמים חיים, כל זאת שעה ששפירא מודע לאופן פעילות הרשת ומסייע לעבודתה. עם הגעת החולה למדינת היעד בה בוצעה ההשתלה, המתין לו אזרח ישראלי החי בחו"ל, שותפם של מרדכייב ושימשישווילי  בפעילות, הפגיש את החולה עם התורם, והנחה אותם ללמוד ולשנן "סיפור כיסוי"  אודות קשר משפחתי או חברי ביניהם, וזאת לצורך אישור ההשתלה במרכזים הרפואיים השונים.

בהמשך לכך הקימו מרדכייב ושימשישווילי קונסטרוקציה משפטית פיקטיבית שהציעה שירותים, תוך שימוש במצג שווא לפיו היא מספקת שירותים לוגיסטיים לחברה אלבנית המאתרת תורמים מתוך מאגר של בתי חולים. השניים נהגו להיפגש עם חולים במשרדי החברה ולהציע להם רכישת "חבילת השתלה" הכוללת תשלום עבור כליה מתורם חי ועבור כלל השירותים הלוגיסטיים הכרוכים בביצוע ההשתלה.

תחת החברה החדשה שהוקמה ע"י השניים הוחתמו החולים על חוזה פיקטיבי בו צוין כי החברה איננה מאתרת תורמים, וכי זהו תפקידו של החולה עצמו. זאת, כאשר בפועל במועד הגעת החולה המתין לו תורם אשר אותר על ידי שאר חברי הרשת והוטס ממדינות חבר העמים לצורך מכירת כלייתו.

 
בבקשת המעצר של מרדכייב ושימשישוולי נכתב כי: "מסוכנותם של המשיבים נלמדת נוכח פעילותם רחבת היקף, המשתרעת על פני מדינות שונות ברחבי העולם, לאורך תקופה ממושכת, התחכום המלווה את פעילות חברי הרשת, ובדגש על הניסיון ליצור כסות משפטית פיקטיבית באשר לאופן פעילות הרשת במטרה להסוות את ביצוע עבירת הסחר באיברים... המשיבים צברו ניסיון רב בתחום ההשתלות הבלתי חוקיות, והמשיכו להפעיל מנגנון משומן אשר במסגרתו קשרו קשר עם אזרח ישראלי, שבקשת הסגרה תלויה ועומדת בעניינו, וחרף ניסיון העבר המשיכו לבצע עמו עבירות".


No comments:

Post a Comment