Search This Blog

Tuesday, January 24, 2017

הרב יונה מצגר יישלח ל-3.5 שנות מאסר

תם ונשלם.­הרב הראשי לישראל לשעבר יונה מצגר חתם היום (ג') על עסקת טיעון מול פרקליטות המדינה. במסגרת כתב אישום מתוקן יודה הרב מצגר בקבלת שוחד בסכום  של חמישה מיליון שקלים יחד עם עד המדינה, כשבתמורה תעתור הפרקליטות לעונש מאסר של 3.5 שנות מאסר בפועל. 

אחרי משא ומתן קדחתני בין צוות ההגנה המשפטי של הרב הראשי לשעבר בראשות עורכי הדין טל גבאי ויהודה פריד, למשנה לפרקליטת מחוז ירושלים עו"ד דני ויטמן, הגיעו הצדדים לעסקת טיעון שבמרכזה קיצוץ סכומי האישום בשוחד במחצית, ל-5 מיליון שקלים בלבד, בתמורה להסכמה של הרב לעונש מאסר בפועל של 3.5 שנות מאסר. אם ינוכה לו שליש בשל התנהגות טובה, ירצה תקופה ארוכה במעט משנתיים. בהיבט הכלכלי - הצדדים הסכימו על חילוט דירת מגורים אחת של הרב, שתגלם את כל דרישות המדינה, כולל הקנס והשומה האזרחית. 

עורכי דינו של מצגר אמרו: "בתום משא ומתן ממושך שניהלנו מול הפרקליטות, הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר שעה לעצתנו וחתם על הסדר טיעון, במסגרתו כתב האישום תוקן בצורה ניכרת, סכום השוחד הופחת למחצית והרב יישלח ל-42 חודשי מאסר". 

השניים הוסיפו כי "זה המקום לשוב ולהזכיר שלמרות שהגדרת המעשים בכתב האישום היא שוחד, אין המדובר בשוחד קלאסי. מי שקורא את הפרטים מבין שמדובר בדמי תיווך בין תורמים לבין עמותות, שאלמלא מעורבות הרב לא היו תורמים כלל ועיקר, לא הייתה שום כוונה זדונית מצדו". 

עו״ד דניאל ויטמן, פרקליטות מחוז ירושלים: ״הפרקליטות עמדה על כך שיש להטיל על הנאשם עונש מאסר ממושך וקנס כספי גבוה, במיוחד לאור חומרת המעשים המיוחסים למי שכיהן בתפקיד כה בכיר, אשר אמור לשמש דוגמה ומופת לרבים, ובמסגרת זאת ניצל את תפקידו ומעמדו הרם על מנת לגרוף כספים לכיסו הפרטי״. 

No comments:

Post a Comment