Search This Blog

Tuesday, January 17, 2017

עשור לאחר הפילוג: הירושה בסאטמר לקראת חלוקה?

עוד במהלך סוף שנותיו של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, הפכו מלחמות הירושה בחסידות לעובדה מוגמרת ובפועל הלכה והתפצלה החסידות לשתי חצרות נפרדות, דבר שהפך לרשמי מיד לאחר ההסתלקות, כאשר חצר אחת בראשות הבן הבכור האדמו"ר מהר"א שמרכזה בעיר קריית יואל ואילו החצר השנייה בראשות הבן האדמו"ר מהרי"י שמרכזה בשכונת ויליאמסבורג.
מאז, במשך כעשור, שוררת יריבות מרה בין החצרות כשבין היתר ניצבים מספר נושאים מהותיים העומדים במחלוקת בין הצדדים.
בחודשים האחרונים ניסה הנגיד ר' בערל ווייס מלוס אנג'לס, הקרוב לשני האדמו"רים בסאטמר לנסות להשכין שלום או לפחות להוביל להסכם מסודר.
השמועות ברחוב החרדי בשבועות האחרונים היו על פריצת דרך ואפילו על מסיבת שבע ברכות משותפת בראשות שני האחים האדמו"רים.
אז נכון שנדמה שהשמועות היו מוקדמות אבל זיק של תקווה לשלום המיוחל ניתן לראות בפריצת דרך שהושגה בימים האחרונים בנוגע לשאלת חפצי הירושה והנכסים שהותיר אחריו האדמו"ר זצ"ל אביהם של האדמו"רים המכהנים.
השאלה הגדולה הינה האם ההסכמה המסתמנת על חלוקת חפצי הירושה תגרום לפריצת דרך גם בנושא ההסכם הכולל בין החצרות ותביא אולי לשלום המיוחל או שמדובר בנושא מקומי וטקטי שאינו משליך באופן רחב על מערכת היחסים העכורה בין הצדדים.
בכל אופן, חלוקת הירושה עצמה הינה סיפור מעניין ומפתיע כאשר לאחר עשר שנים הצליחו בחסידויות להגיע להסכמה ולפריצת דרך בנושא.
לפני כשבועיים, אחרי שנפגש הנגיד ווייס עם האדמו"ר מהר"א, מינה הרבי מצידו את איש אמונו ר' מאיר הירש מנהל מוסדות סאטמר בקרית יואל והאדמו"ר מהרי"י מינה לכך את יד ימינו הגבאי המיתלוגי משה פרידמן הידוע בכינוי "משה גבאי".
כידוע, האדמו"ר ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל שלח את ידיו לפני עלייתו לכס הרבנות גם במסחר והרוויח ממון המוערך בעשרות מיליוני דולרים ובעיקר השאיר אחריו חפצי ירושה ויודאיקה אותם ירש מאבותיו לבית סיגוט כמו גם מדודו האדמו"ר הדברי יואל מסאטמר זצ"ל.
אחרי פטירת האדמו"ר זצ"ל, האדמו"ר מהרי"י שנשאר להתגורר בוויליאמסבורג החזיק מטבע הדברים בדירת אביו וממילא שלט גם על כל הנכסים והירושות אותם לא חילקו.
אתמול יום שני הגיע הארגזים של כל חפצי הירושה לביתו של אב"ד וויען שהוחלט על ידי הצדדים שהוא יהיה השליש להחזיק בכל החפצים עד לחלוקה באופן שווה על פי דין תורה.
בימים הקרובים - באם לא ישתבשו הדברים ברגע האחרון, צפויים להגיע שני אנשי האמון שמונו על ידי האחים האדמו"רים, הנגיד ר' מאיר הירש והרב משה פרידמן, יחד עם שמאי מוסמך ויחלו בתהליך של חלוקת הירושה, עשור שנים לאחר פטירת האדמו"ר זצ"ל.
כעת השאלה המכרעת הינה האם הדבר ייצא אל הפועל ואם כן האם אכן צעד מכונן זה של פעילות מתוך הסכמה משותפת יוביל לצעדים נוספים ואולי אף לשלום המיוחל או שכאמור הכל יישאר בנושא הירושה המשפחתית ולא יתרחב לשלום כולל בין החצרות.

No comments:

Post a Comment