Search This Blog

Tuesday, January 24, 2017

שלוש שנות מאסר למלמד מאשדוד שתקף ילדים

וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ: בית משפט המחוזי בבאר שבע גזר שלוש שנות מאסר על אברהם שמש מאשדוד, שהורשע במעשים חמורים שביצע בתלמידיו בתלמוד תורה בטענה לבדיקת "כשירותם להיות חזנים". 

אברהם שמש, מלמד בתלמוד תורה באשדוד, הואשם כי במסגרת תפקידו במלמד, נהג להזמין ילדים לשיחות אישיות בחדר המורים, שם פגע בשלושה מהם, תוך שהוא מסביר את מעשיו כי על מנת לבדוק את בגרותם והאם יש להם שתי שערות. "בעת ביצוע העבירות היה הנאשם מחנכם של נפגעי העבירה, ניצל את כוחו מעמדו ויחסי התלות המרות וההשגחה ששררו בינו לבין נפגעי העבירה" אמרו בפרקליטות והדגישו כי העבירות בוצעו פעם אחר פעם. 

הפרקליטות ביקשה להטיל עליו ארבע שנות מאסר בפועל, כאשר מתחם הנועש על העבירות שביצע 3-5 שנים, "ארבע שנות מאסר תשקף את חומרת העבירות שבהן הורשע ותשדר מסר הרתעתי". 

בין עדויות האופי שלח רב העיר מכתב בו תיאר את פועלו של הנאשם אברהם שמש, כי במשך שנים פועל לסיוע בהשכנת שלום בית בין איש לאשתו, לימוד תורה ועידוד וסיוע לכל נצרך בכל תחום שהוא. 

השופטת ציינה ואמרה כי "נדרש רכיב מאסר ממשי, על מנת להביא לידי ביטוי ראוי הלימה בין חומרת מעשי הנאשם בנסיבות ביצוען כפי שפורט למידת אשמתו ומידת עונשו". יחד עם זאת, נתנה משקל להודאתו, בקשתו לייתר את עדות תלמידיו נפגעי העבירה ולחסוך מהם את הסבל הכרוך במתן העדות, לחרטה שהביע וכן לעברו הפלילי הנקי. 

"הנאשם עצמו הביע חרטה ומסר כי החליט ליטול אחריות על מעשיו על מנת שלא להעמיק את הפגיעה בתלמידיו נפגעי העבירה וכן על מנת להיות אבא נורמטיבי לילדיו וסבא לנכדיו ולשם כך אף ביקש להתחיל בהליך טיפולי בסיוע עמותה רלוונטית. 

השופטת דינה כהן גזרה עליו שלוש שנות מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי ופיצוי 15,000 ש"ח לכל אחד מתלמידיו הנפגעים. 

פרקליטו עו"ד יהודה פריד מסר ל'בחדרי חרדים' כי "בית המשפט הקל מאוד בעונש הנאשם, בהבינו כי לקח אחריות על מעשיו, החל בהליך טיפולי וכן לאור מעשי הצדקה והחסד בקרב קהילתו". עוד הוסיף פריד כי בסיום ריצוי העונש ישוב למעשי הצדקה והחסד כי שנהג עד כה.

No comments:

Post a Comment