Search This Blog

Monday, January 2, 2017

שירותי ייעוץ פרטיים, משרתים את הקהילה האורתודוקסית היהודית בעולם T.O.T


?מה מייחד אותנו
T.O.T שירותי ייעוץ פרטיים מספק שירותים אישיים לקהילות היהודיות האורתודוקסיות ברחבי העולם. אנחנו צוות של מומחים אשר מחויבים לספק לך את השירות באיכות הגבוהה ביותר בסודיות המוחלטת
כישורים אנליטיים חדשניים
כישורים אנליטיים ומחקר חדשני הם בלבו של כל פרויקט מודיעין מוצק שהצוות ששלנו משתמש בחשיבה יצירתית וחדשנית כדי לחבר את הנקודות
 בעולם הסייבר T.O.T 
 הצוות שלנו פיתח כלים ומתודולוגיות חדשניות כדי להתמודד עם כמויות עצומות של נתונים. אנו חושפים מידע שימושי עבור הלקוחות שלנו וממפים את כל המקורות האפשריים של עניינם על ידי “דיג” במעמקי האינטרנט ולקיחת מידע מאזורים שאינם נגישים בדרך כלל באינטרנט כמו ה”דארק נט”
שפות ותרבויות
 אנו מספקים שירותים לקהילה היהודית האורתודוקסית ברחבי העולם. עם הרקע רב-הלשוני שלה, הכוללים יותר מ -25 דוברי שפות שונות, והבנה ייחודית של תרבויות מקומיות רבות, הצוות שלנו הוא ייחודי ומיומן לפעול באירופה, במזרח התיכון, במדינות ברית המועצות לשעבר, באמריקה הלטינית ובאזורים רבים אחרים, ובהתמודדות בעת טיפול באתגרים תרבותיים שונים
גישה למסדי נתונים נרחבים


יש לנו ניסיון ייחודי בגישה וניתוח למידע על פלטפורמות שונות, הכולל יותר מ 240-מסדי נתונים מוגבלי גישה בתחום: פיננסיים, מסחריים, רגולציה, משפטיים וטכניים, ולקבל גישה חוקית למשאבים חדשים בהתאם לצרכיהם של לקוחותינו


No comments:

Post a Comment