Search This Blog

Tuesday, February 21, 2012

המעריץ החרדי של יעל גולדמן
לא נכתוב כלום על זה שיעל גולדמן חזרה לגיזרה אחרי הלידה, אבל כן נכתוב על האדם שניגש אליה באמצע הרחוב ורצה משהו.

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה: א. הוא רצה צדקה. ב. הוא הגיע כדי להסביר לה שנשים צריכות מדרכה משלהן. ג. הוא רצה לדעת איך מגיעים לרוטשילד 47.

לנו אין תשובה, דרך אגב. אנחנו רק צילמנו את זה. אז אם מישהו היה באיזור ושמע משהו, שידבר איתנו. אנחנו מסוקרנים.

No comments:

Post a Comment