Search This Blog

Tuesday, December 31, 2013

הבעל סרב לתת גט ונמלט - ארה"ב הסגירה


לראשונה: מעגן שנמלט לארה"ב הוסגר ע"י השלטונות לישראל. האישה פתחה תיק לגירושין שבמהלכו התגלה כי בעלה פדופיל ופגע באחותה ובבנה. הבעל נמלט לארה"ב למרות צו עיכוב יציאה שהוצא נגדו. אגף עגונות בהנהלת בתי הדין איתרו את הבעל וניסו לנהל משא ומתן לקבלת גט, אך הדבר לא הועיל.

אגף עגונות בבתי הדין פנה למחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים על מנת שיביאו להסגרתו לארץ על רקע עברו הפלילי. בסוף השבוע האחרון הובא לראשונה הבעל המעגן לישראל  לאחר שהוסגר ע"י שלטונות ארה"ב.

בני זוג הם חרדים שנישאו בבני ברק לפני מספר שנים ונולדו להם שני ילדים. לטענת האישה, בראשית נישואיהם הבעל לא היה מתייחס אליה בכבוד והיה מתעלם ממנה לחלוטין. בחמשת השנים הראשונות ישב ולמד בכולל, ולדברי אשתו ניהל את כספי המשפחה בחוסר זהירות.

האישה ניסתה להתגבר על הקשיים באמצעות טיפול זוגי מקצועי וייעוץ עם רבנים שונים אך לא השתנה דבר. כתוצאה מכך החליטה האישה לפתוח תיק לגירושין בשנת 2010.

במהלך הליך הגירושים הסתבר שהגבר קיים מערכת יחסים כפויה עם אחותה של האישה, כשהייתה קטנה ועם בנם הקטן. כשהאחות בגרה והתחתנה היא פתחה את הסיפור והבעל הואשם בפדופיליה. כשהתגלו הדברים הבעל ברח לארה"ב עם דרכונו של אחיו.

לאחר תקופה קצרה אותר על ידי חוקר פרטי ששכר אגף עגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים. מנהל האגף, הרב אליהו מימון, פנה למנהל המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים בבקשה לטפל בהסגרת הבעל לארץ בתואנה כי מדובר באדם מסוכן בעל רקע פדופילי וכי הוא מעגן את אשתו. לאחר משא ומתן ארוך נעתרו השלטונות בארה"ב לבקשה והבעל נעצר ביום חמישי האחרון.

למחרת הוא הובא לארץ למעצר בבית הכלא, אך בית המשפט העביר אותו למעצר בית, זאת בניגוד להחלטת בית הדין הרבני שטען כי אדם כזה מהווה סכנה לסביבה והוא עלול לברוח בכל עת. "ידו הארוכה של בית הדין הרבני תגיע בסופו של דבר לכל בעל בכל מקום בעולם ותביא מזור לאותן נשים עגונות שעדיין משוועות לחיים נורמאליים", אמר מימון.

No comments:

Post a Comment