Search This Blog

Tuesday, December 31, 2013

המלצה: כתב אישום נגד אב בית הדין הרבני בירושלים הרב חיים יהודה רבינוביץ

הרב חיים יהודה רבינוביץ

המשטרה סיימה את חקירת החשדות למעורבות פסולה בתיקי גירושין של אב בית הדין הרבני בירושלים הרב חיים יהודה רבינוביץ' ועורכי דין ממשפחתו החשודים במרמה והלבנת הון.

בחקירה שנערכה ביחידה להב 433 של היחידה הארצית לחקירות הונאה, עולה חשד

ביחידה הסתיימה חקירת פרשה שעניינה חשד לביצוע עבירות מצד הרב רבינוביץ', בנוגע לחשד למעורבותם הפסולה בטיפול בתיקי גירושין. בין היתר, עסקה החקירה בחשד לפעילות מרמה וגניבה שיטתית מצד קרובת משפחתו עורכת דין לענייני משפחה בהקשר לאותם תיקים ולתיקים אחרים בהם טיפלה.

החקירה החלה בהמשך לבקשת פרקליט המדינה, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות תלונה שהוגשה לנציבות התלונות נגד שופטים ולהנהלת בתי הדין הרבניים.

ניהל תיקים של קרובתו

מהתלונה עלה חשד להתנהלות פסולה של הרב רבינוביץ' ולביצוע עבירות הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה, בכול הקשור לניהול חלק מתיקי הגירושין שדן בהם. ממהלך החקירה עלה כי החשוד הרב רבינוביץ' דן בתיקי גירושין, שבמהלך הרגיל לא היו אמורים להידון בפניו, תוך שהוא מנצל את סמכויותיו להשפיע על ההליך ועל הצדדים בתיק ולקבל החלטות שלא על פי כללי הדין ושיש בהן ניגוד עניינים, מתוך כוונה לקדם את ענייניהם של קרובי משפחתו ובעיקר של עורכת הדין לענייני משפחה, אשר ייצגה את אחד הצדדים בתיקים אלה.

כנגד עורכת הדין התבסס חשד כי בנוסף לעבירות המרמה הנוגעות לטיפול בתיקי הגירושין, פעלה באופן שיטתי לשימוש בכספי נאמנות של לקוחותיה בחשבונות בהם שימשה נאמן.

במהלך החקירה, נחקרו מעורבים רבים, בוצעו חיפושים שונים ונתפסו מסמכים רלוונטיים. עוד נתפסו נכסים, רכוש וכספים בהיקף של מיליוני שקלים כדי שתישקל לגביהם הגשת בקשת חילוט.

במשטרה אומרים כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה לכך שהרב רבינוביץ' ביצע עבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה וכי התגבשה תשתית ראייתית כנגד קרובי משפחתו בגין עבירות של גניבה בידי מורשה, זיוף בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועוד.

תיק החקירה הועבר לעיון הפרקליטות מחוז ירושלים אשר ליוותה את מהלך חקירתו והוא צפוי לעבור בהמשך להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.

No comments:

Post a Comment