Search This Blog

Thursday, February 16, 2017

התחזה לסוכן דוגמנים וקיבל תמונות עירום של קטינים

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד שלמה מערבי, בן 33 מחולון. הנאשם ביצע עבירות של מעשה מגונה במרמה, קבלת דבר במרמה וניסיון למעשה מגונה במרמה כלפי עשרה מתלוננים, ביניהם קטינים.

על פי כתב האישום, מערבי קיבל במרמה מבחורים צעירים ומקטינים תמונות וקבצי וידאו המתעדים אותם בעירום, הכול לשם גירוי וסיפוק מיני. הוא פנה אל המתלוננים השונים באמצעות תוכנות אינסטגרם ו-whatsapp, הציג עצמו בפניהם בכזב כסוכן דוגמנים וכאיש יחסי ציבור המקבל הצעות עבודה דרך מלהקת. 

הנאשם המשיך במצג השווא כשאמר למתלוננים כי המלהקת העבירה לידיו הצעה להשתתפות בפרסומת להלבשה תחתונה של מותג צרפתי בשם "שובניון", וכי השכר שישולם להם, במידה ויימצאו מתאימים, עומד על סך של 20 אלף שקל. 

מערבי אמר למתלוננים כי לשם הגשת מועמדות כביכול, עליהם לשלוח לו באמצעות ה-whatsapp תצלומים של פלג גופם התחתון, איבר מינם וישבנם. באופן זה ביצע הנאשם במתלוננים מעשים מגונים לשם גירוי סיפוק או ביזוי מיני. 

על פי כתב האישום, הנאשם גם טען בפני אחדים מהמתלוננים, כי הועברה לידיו הצעה להשתתפות בסרט פורנו אנונימי, אשר השכר תמורת השתתפות בו, לשחקנים שיימצאו מתאימים לדרישות, עומד על סך של 150 אלף שקל. כדי להגיש מועמדות להשתתפות בסרט, ביקש מערבי מהמתלוננים לשלוח לו וידאו המתעד את איבר מינם. חלק מהמתלוננים נענו לבקשתו.  

No comments:

Post a Comment