Search This Blog

Tuesday, February 21, 2017

כתב אישום חמור כנגד "האדמו"ר מקראקס": תוקף סדרתי

פרקליטות מחוז צפון הגישה היום (שלישי) באמצעות עו"ד צאלה פרייברג- שנער לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד הרב משה בן ברוך רוזנבאום, המכונה "האדמו"ר מקראקס" - בגין פגיעה בילד. האדמו"ר, בן 36, הוא בנוסף גם שוהה בלתי חוקי מארה"ב שהתגורר בצפת.
האשמות נגדו הן בגין ביצוע שרשרת עבירות תקיפה ואלימות הכוללות מעשים קשים בקטין מתחת לגיל שש עשרה, מעשים קשים רבים, איומים, הטרדה, ניסיון לחבלה חמורה בנסיבות חמורות ושהיה בישראל שלא כחוק.
הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
בכתב האישום נכתב בין היתר: "במהלך שנת 2014 פנה הנאשם לראש הישיבה, הציג עצמו כאדמו"ר וביקש לחזק תלמידים בישיבה בדרך של העברת שיעורים או דרשות".
"ראש הישיבה נעתר לבקשת הנאשם , ובין המועדים 17/12/2014 ל – 24/12/2014 מועד מדויק אינו ידוע למאשימה, העביר הנאשם שיעור בישיבה אשר נכח בו המתלונן י"ב".
"מספר ימים לאחר השיעור דלעיל, השיג הנאשם את מספר הטלפון של י"ב, התקשר אליו והציע לו להגיע לביתו וללמוד עמו. י"ב נעתר להצעת הנאשם והגיע עוד באותו ערב לבית הנאשם". לאחר מכן, על פי כתב האישום, פגע האדמו"ר בילד. 
בחלק אחר בכתב האישום נאמר כי צ"א הנו סגן מנהל הסופר מרקט... בשתי הזדמנויות שיפורטו להלן, במהלך חודש נובמבר 2016, ובתחילתו של חודש פברואר 2017, מועדים מדויקים אינם ידועים למאשימה, נכנס הנאשם לסופר מרקט, פנה הנאשם למתלונן צ"א מספר פעמים וביקש ממנו לעשות מצווה ולהניח תפילין. המתלונן צ"א נעתר לבסוף לבקשת הנאשם והתלווה אליו למחסן הסופר מרקט שם הניח תפילין והחל להתפלל". בשלב זה, פגע הנאשם בנפגע, כך על פי כתב האישום.

No comments:

Post a Comment