Search This Blog

Monday, February 13, 2017

'ערמומי ורודף בצע: בן הרבי נשלח לכלא

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 5 שנות מאסר, קנס של 400,000 ₪ וחילוט רכושו, על הרב דוד מורגנשטרן בנו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק זצ"ל המשמש כרב בית המדרש של החסידות בשכונת רמת אהרן בבני ברק שהורשע בביצוע עבירות לפי חוק מע"מ בהיקף של כ-340 מיליון ₪, ביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה בהיקף של 2.4 מיליארד ₪ וכן ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק. 

את כתב האישום הגישו עורכי הדין אורן בר עוז, לירון וקנין וניר ישראל מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים. 

הרב מורגנשטרן, בעליה של חברת "דבי אנרגיה" ושל "יניב חברה לאנרגיה" פעל להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בתחום ענף הדלק ובכך סייע לאחרים להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף של כ- 340 מיליון ₪. כמו כן, התחמק מתשלום מס הכנסה בהיקף עצום באמצעות ניכוי החשבוניות הפיקטיביות בדוחות של החברות. 

כתב האישום כנגד מורגנשטרן הוגש יחד עם כתבי אישום נוספים בשנת 2012 בפרשה שזכתה לשם "אנרגיה מתחדשת" בתום חקירה משותפת למשטרת ישראל-יאל"כ ורשות המסים-מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז. קודם לגז"ד בעניין מורגנשטרן נדונו שותפיו לפרשה – יניב קנרש ואברהם אוסקר לתקופות מאסר של 10 ו- 6 שנים בהתאמה. 

גזר הדין בעניינו של בעניינו של מורגנשטרן ניתן בתום טיעונים לעונש במסגרתם ביקש בא כוחו לטעון, כי בדומה למקרה לופליאנסקי (הולילנד) יש להתחשב במצבו הרפואי ולהימנע ממאסר מאחורי סורג ובריח. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה טענה זו בקובעו, כי מצבו הרפואי של מורגנשטרן הוא כזה ששב"ס ערוך ליתן לו כל טיפול רפואי שיזדקק לו. 

בהתייחס לביצוע העבירות ולשיטת הפעולה בה נקט מורגנשטרן קבעה השופטת יהודית אמסטרדם, כי "מורגנשטרן נטל חלק פעיל בתוכנית עבריינית להונאת מס רחבת היקף בסכומים עצומים והוא אדם ממולח, ערמומי ורודף בצע".,

No comments:

Post a Comment