Search This Blog

Friday, November 4, 2016

המשטרה מפרסמת: זהו תוקף הילדים בבני ברק

בבני ברק נעצר אתמול (רביעי) צעיר חרדי בחשד לתקיפות חמורות שנהג לבצע בקביעות בילדים, ברחובות העיר החרדית.
נערים וילדים רבים היו חשופים בחודשים האחרונים בבני ברק לפגיעתו של אברהם ריזל, בן 21, שתלונה אמיצה אחת של משפחת אחד הילדים שנפגעו הובילה אתמול למעצרו - כך מתירה הערב משטרת ישראל לפרסום.
הילד, בן ה-13, לא שמר את מקרה התקיפה החמורה בליבו ושיתף בכך את הוריו. אלו, שכמובן הזדעזעו קשות מהדברים, מיהרו לגשת לתחנת משטרת רמת גן שבני ברק בתחום שיפוטה, ושם פירטו את השתלשלות הדברים המחרידה שעברה על ילדם.
במשטרת מרחב דן קוראים לקורבנות נוספים שנפגעו מהחשוד: בואו למשטרה ותתלוננו.

No comments:

Post a Comment