Search This Blog

Sunday, November 27, 2016

הסיפור שלא נגמר: הפיצוי שנדרש לשלם בן הזוג של אמא של גומא אגאייר

פרשת גומא אגייאר, כך נראה, החלה לרדת מהכותרות, אך מעת לעת ספיחיה צצים מחדש. והפעם: תביעת לשון הרע הסתיימה בניצחון פרקליטו של אגייאר.

הרבה דם רע וכסף זורמים בבתי המשפט מאז היעלמותו של המיליונר האקסצנטרי. ארבע שנים מאז היעלמותו כשיצא לשיט בחופי פלורידה ושנה וחצי מאז שבית המשפט בארצות הברית הכריז על מותו, בני משפחה ועמיתים לעסקים דורשים נתחים מהונו.

רסיסים מתוך אותם סכסוכים על כספיו של אגייאר הגיעו גם לידי תביעות של הוצאת לשון הרע בין דמויות שהיו קשורות בחייו. לאחרונה הגיע עוד פרק אחד כזה לסיומו, כשבית המשפט פסק פיצוי של 73 אלף שקל ליו"ר הפועל י־ם בכדורסל, עו"ד יעקב לירז, ששימש כפרקליטו של אגייאר בישראל, שאותם ישלם דוד אבן־אסולין, בן־הזוג של הלן, אמו של אגייאר.

פסק הדין נגד אבן־אסולין, שניתן על ידי ריבה ניב, שופטת בכירה בבית משפט השלום בתל אביב, בהתאם לחוק 'לשון הרע', קבע כי הפיצוי הכספי לעו"ד לירז בגין אותה פגיעה בהכנסתו ובשמו הטוב ישולם ללא צורך בהוכחת נזק כלל.

"צחוק הגורל"


ברקע התביעה עמד ריאיון עיתונאי שנתן אבן־אסולין שבו פגע בשמו הטוב של עו"ד לירז. מדובר בכתבה שנעשתה על רקע המאבקים המשפטיים המתנהלים בין אשתו של אגייאר לבין אמו. האם ביקשה כי בן־זוגה, אבן־אסולין, ימונה למנהל נכסים זמני של בנה בארץ, וטענה נגד מינויו בחו"ל של עו"ד אמריקאי לניהול הרכוש כולו, לרבות זה שבארץ.

במסגרת הכתבה צוטט אבן־אסולין כאומר כי עו"ד לירז מנסה להשתלט בכוחנות על נכסי אגייאר, לרבות משלוח בריונים. השופטת ניב לא יכלה להימנע מהשמעת
נימה אירונית בהחלטתה כשאמרה "בכתבה נכתב כי יורשי אגייאר פנו לבית המשפט על מנת שיוסבר להם על ידי המנהלים שמונו מדוע נטלו לכיסם כ־15 מיליון דולר. צחוק הגורל", כתבה השופטת, "כי אותם עותרים, בני משפחת אגייאר, אשר התנגדו נמרצות למינויו של עו"ד לירז לתפקיד זה, וביקשו כי ימונו עורכי דין מטעמם, מוצאים עצמם עתה, לטענתם, בחסרון כיס של סכום אסטרונומי, בגלל אותם מנהלים שמינוים התבקש (מצד משפחת אגייאר; א"ח)".

בית המשפט השתכנע מגרסתו של עו"ד לירז וקבע כי אבן־אסולין ישלם לו פיצוי בסך 65 אלף שקל ועוד 8,000 שקל שכר טרחת עורך דין, ובסך הכל 73 אלף שקל. את התביעה שאבן־אסולין הגיש נגד עו"ד לירז על רקע הסכסוך הזה דחתה השופטת ניב בפסק דינה.

בינתיים נמשכת מכירת נכסיו של המיליארדר המנוח. אגייאר החזיק מספר רב של נכסים בירושלים, בין השאר ברובע היהודי (מול הכותל) וכן בפרויקט היוקרה עיר דוד ובימין משה. הנכסים בשכונה הראשונה מחוץ לחומות נמכרו כבר לפני מספר שנים. 

No comments:

Post a Comment