Search This Blog

Monday, June 24, 2013

Rabbi Eliezar Berland Grandson found dead


הלם ותדהמה בקהילת 'שובו בנים', עם היודע הידיעה המרה על פטירתו של נכדו של הרב ברלנד, שנמצא ללא רוח  חיים ביער סנהדריה בירושלים.

בשבת נמצאה גופת אדם כבן 20 ביער סנהדריה, הגופה הועברה  – לידי המכון המשפטי באבו כביר, שם גילו אנשי המכון את זהות הגופה: נכדו של הרב ברלנד, שהתהלך ביער, והתייבש.

היום עודכנו בני המשפחה בדבר האסון הקשה, שניחת על המשפחה ההמומה.

בני המשפחה וחברים ליוו את המנוח למנוחת עולמים.

המנוח ר' נתן ז"ל נטמן בבית העלמין שבהר הזיתים לקול בכי התמרורים של בני המשפחה האבלים.

בני משפחתו יושבים שבעה ומבכים את לכתו.

No comments:

Post a Comment