Search This Blog

Wednesday, August 2, 2017

אישום: התחזה לראש יחידת "כידון" במוסד ותקף מינית שש נשים

פרקליטות מחוז המרכז הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד תושב רעננה בגין עבירות אינוס, תקיפה ומרמה. הנאשם, אדם בשם גיל, התחזה בפני שש נשים כראש יחידת "כידון" במוסד, ובכך פיתה אותן לקיים עמו מערכות יחסים אינטימיות. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.

לפי כתב האישום, במהלך כארבע שנים הציג עצמו גיל כבכיר במוסד, וטען בפני הנשים כי במסגרת תפקידו הוא נוטל חלק במבצעים מורכבים הדורשים ממנו לשהות בחו"ל פעמים רבות. הוא הבטיח לגייס אותן לעבודה בארגון, והטיל עליהן שורה של "משימות", ובהן קיום יחסי מין עמו וגיוס סכומי כסף עבורו.

בחלק מן המקרים, נטען בכתב האישום, הוא נקט אלימות כלפי המתלוננות. סעיפי האישום נגדו הם ריבוי עבירות אינוס במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תקיפה הגורמת חבלה של ממש ותקיפה שלא כדין.

No comments:

Post a Comment