Search This Blog

Tuesday, August 8, 2017

מאה שערים: קיצוניים יידו אבנים לעבר ליברמן

עשרות חרדים יידו אבנים לעבר שר הביטחון אביגדור ליברמן שהגיע לשכונת מאה שערים לניחום אבלים אצל הרב אלימלך פירר.

 החרדים שהתגודדו מחוץ לבניין יידו אבנים לעבר פמליית שר הביטחון. כוח משטרה שהוזעק למקום בעקבות פניית צוות האבטחה, פיזר את החרדים שהתגודדו במקום וליווה את שיירת שר הבטחון מהמקום ללא פגע.

מספר תושבים חמומי מוח החלו ליידות אבנים וחפצים לעבר השוטרים. ילדה כבת 8 שעמדה בסמוך נפגעה מאבן שהושלכה ופגעה בראשה .

השוטרים ואזרחים במקום העניקו לה טיפול ראשוני עד להגעת מד"א שפינו אותה במצב קל.

No comments:

Post a Comment