Search This Blog

Wednesday, August 9, 2017

רבני ההצלה של סטאמר הגיעו לישראל

שורה של רבנים הגיעו מארה"ב לישראל בכדי לחזק את ידי העסקנים מטעם 'העדה החרדית' שפועלים לסייע לבחורים עם קשיים בגיוס.

כידוע, בישראל פועל מזה שנים משרד מיוחד המסייע לבחורים הנמצאים בהליכי גיוס, וזקוקים לסיוע משפטי מול הרשויות.
האדמו"ר מסאטמר שליט"א הביע את עמדתו הנחרצת בעד התייצבות בלשכת הגיוס כמו שנהגו ב70 שנות המדינה.

בסטאמר מצייניים כי העזרה גם ניתנת לבחורים שנפגשו עם ציידים שמנסים לשכנע אותם כן להתגייס – כל זאת כבר פועלת בירושלים

היום כאמור הגיע משלחת מיוחדת שליחי האדמו"ר מסאטמר שליט"א בראשות הגאון ר' אליקום געציל ברקביץ מו"ץ העיר קרית יואל והרבנים הרב בן ציון לאוב, והרב נפתלי הירתקא צוויבל, רבני וועד משמרת חומתיך ירושלים.

קודם לפשיטה המשטרתית – הרבנים הגיעו למשרד 'מרכז ההצלה' בשוק מאה שערים שם התקיימה קבלת פנים ע"י הגאון ראב"ד ירושלים שליט"א וחברי הבד"ץ העדה החרדית שליט"א שחיזקו את העסקנים בכל מה שהם עושים לטובת בחורי ישראל.

העסקנים הבטיחו להמשיך בפעולות ההצלה וגם ירחיבו את הפעילות.

מחר יגיעו הרבנים לעיר בית שמש לביקור, ביום חמישי יערך ביקור בעיר צפת, ושבוע הבא יגיעו לבני ברק

No comments:

Post a Comment