Search This Blog

Wednesday, October 26, 2016

הגנב מפחד!!! שמואל רבינוביץ עם אבטחה צמודה

האם מישהו מאיים על חייו של רב הכותל והמקומות הקדושים?
בשלושת השבועות האחרונים מסתובב שמואל רבינוביץ כשהוא מוגן על ידי מאבטחים, הצועדים עימו לכל מקום. לפי דיווח של יוסי אלי בחדשות 10, ההחלטה להציב אבטחה על הרב היא בשל מידע מודיעיני על איומים לפגוע בו.
בתחילת החודש עלה ביתו של הרב רבינוביץ, המתגורר בירושלים, באש בעת שבני משפחתו היו בתוך ביתם. הם חולצו ללא פגע. מסקנת מכבי האש הייתה כי השריפה נוצרה כתוצאה מקצר חשמלי.
אולם בסביבתו של רב הכותל מפנים את האצבע המאשימה אל עבר הסיקריקים משכונת מאה שערים, הלוחמים מזה שנים ברב רבינוביץ.

No comments:

Post a Comment