Search This Blog

Tuesday, May 28, 2013

יו"ר 'משען למרפא' נעצר • חשוד בהעלמת תרומות


מעצרו של יו"ר ארגון 'משען למרפא', שנעצר הבוקר (ג) בחשד כי העלים כספי תרומות, הוארך עד ליום חמישי.

העצור, בן 50 מבני-ברק, משמש כיושב-ראש עמותת 'משען למרפא - מרכז עזר ועידוד לילד המוגבל'.

על פי החשד, משפחות של ילדים חולים פנו אליו בכדי שיסייע להן בגיוס תרומות להצלת ילדיהם, אך הוא גייס תרומות, ללא שהעביר הכסף ליעדו. במקום זאת הפנה את הכספים לאנשים ומכרים שהסתבכו בחובות בשוק האפור.

החשוד הובא לבית משפט השלום בתל-אביב, שם האריך השופט ד"ר שאול אבינור את מעצרו עד ליום חמישי.

נציג המשטרה טען בדיון, כי ידוע על שני מקרים בהם החשוד הלווה לעצמו 180,000 שקל בשנה האחרונה. החשוד השיב על כך שזו חלק מהעזרה שהוא מגיש לנזקקים - לכסות את ההלוואות שלהם בשוק האפור. לדבריו, לקח 10,000 דולר והעביר לגוף שלישי, כחלק מהעזרה שלו לנזקקים.

עו"ד עטרי, המייצג את החשוד, אמר כי מרשו שיתף פעולה. עוד הוסיף לגבי נושא ההלוואות: "הטענה שהוא לקח סכום של 10,000 דולר, אני לא יודע אך ככל שיש ראיות הם מצויות אצל המשטרה. אין טענה שהכספים נרשמו, השאלה לאן הם הלכו. אני בטוח שלפני שהחשוד נעצר כל דפי החשבון אצלו והשאלה לאן הלכו הכספים.

 מנהלת החשבונות ביקשה כבר אתמול להיחקר ואני אסכים לחכות לחקירת מנהלת החשבונות. אנשים שנגבו מהם כספים יש על זה תיעוד. לבקש מעצר של אדם מבוגר אבא ל-9 ילדים, ללא כל עבר פלילי, המשטרה היתה צריכה לבוא אם ראיות יותר מבוססות. אני מבקש לשחרר את החשוד".

השופט ד"ר שאול אבינור אמר, כי החשוד נעצר בחשד לביצוע סדרה של עבירות מרמה במסגרת עמותה אותה הוא מנהל. על פי החשד, החשוד מנהל עמותה העוסקת באיסוף תרומות לטובת ילדים חולים, אך מנצל את טוב ליבם של התורמים ועושה בכספים הנתרמים כבשלו.

"מדובר בעבירות מרמה, כאשר לחשוד אין עבר פלילי. בנסיבות אלה, מקובלת עלי טענת הסנגור המלומד כי עילת המעצר הינה אך לצורכי חקירה, במיוחד כאשר מדובר בחקירה שהחלה מזה זמן.

יחד עם זאת, יש צורך בחקירה של עובדים נוספים של העמותה והאנשים הקשורים אליה, והחשש לשיבוש הינו ברור, בפרט לנוכח העובדה שמדובר בסכומי כסף גדולים".

עוד הוסיף כי על היחידה החוקרת להאיץ החקירה, במיוחד לעניין גביית עדויות, ככל הניתן

No comments:

Post a Comment