Search This Blog

Wednesday, August 11, 2010

נפסל גיור לחומרא שנעשה ע"י הרבנות


בית הדין הרבני הגדול בירושלים בראשות הרה"ג אברהם שרמן פסל גיור פיקטיבי לחומרא שנעשה ע"י הרבנות כנראה תמורת בצע כסף

בפסיקה שניתנה באחרונה בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בראשות הגר"א שרמן, נפסל גיורה של אישה, שנעשה על ידי רב מן הרבנות הראשית.".

בהרכב ישבו גם הדיינים הרה"ג חגי איזירר והרה"ג ציון אלגרבלי.


במהלך הדיון נחשף שהאשה שיחדה את ה"רב" ש"גייר" אותה בסך 10,000 ש"ח כדי לזכות בחתימתו. היא לא קיימה מצוות לאחר ה"גיור", אפילו לא טהרת המשפחה. הבעל העיד על עצמו שהוא שייך לכת הקראים.

על בית הדין האזורי בתל אביב שדן במקרה, נכתב בפסק הדין, כי הוא נוהג "בסתירה מוחלטת לחוות דעתם ופסיקתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל ופוסקי הדור".


בפסק דינו מתייחס הרה"ג אברהם שרמן לרב שלמה דיכובסקי, שבמסגרת דיון אחר כתב בעניין ביטול גיורים כי "גיור שנערך על ידי בית דין מיוחד לגיור אינו טעון אשורו של בית הדין הרבני, וכשם שאינו טעון אישורו של בית הדין הרבני, כך לא יוכל בית דין רבני לבטלו".


על כך נכתב בפסק הדין הנידון: "פסיקה זו נסתרת מהוראת פוסקי וגדולי הדור...לא שמענו בהלכה שטענות פורמאליות פרוצדוראליות גוברות על דברים מהותיים שסותרים להם. אולי זוהי גישת המשפט האזרחי, אך אינה קיימת במשפטי התורה...גם קביעתו שגיור שנעשה על ידי בית דין רבני סדיר אינו יכול להתבטל על ידי בית דין רבני אחר - אין לה כל בסיס, לא פורמאלי ובוודאי שלא הלכתי".

"ואפילו אם היה לקביעה זו בסיס פורמאלי - אין בכוחו להיות בסיס לפסיקה על פי דין תורה, כאשר נמצאו פגמים מהותיים בהליך הגיור", קובע בית הדין..

על קביעה דומה של הדיין, הרב עזרא בר שלום, לפיה אין לבית הדין הגדול להטיל ספק בגיורם של המוסמכים לגיור מטעם הרבנות הראשית, נמכתב בפסק הדין: "ילמדנו רבנו, מהו הבסיס ההלכתי לגישתו העקרונית הפורמאלית? ...לא ברורה קביעתו שאין זה מתפקיד בית הדין הגדול לדון בערעור על פסק דין הלכתי מנומק שמצא פגמים מהותיים בהליך הגיור".


בית הדין הרבני הגדול בירושלים, קובע במקרה דידן, כי האישה אינה יהודיה מכוח ה"גיור", ומחזיר את התיק לבית הדין האזורי כדי שידון האם היא יהודיה מלידה (מדובר בגיור לחומרא). בינתיים, "מצב זה אינו מאפשר לצדדים להמשיך את חיי נישואיהם ועליהם להתגרש מיד".


"עד למתן החלטת בית הדין האזורי יש להכניס את הצדדים פלוני ופלונית וילדיהם לרשימת מעוכבי חיתון. לאחר שבית הדין האזורי ייתן את החלטתו בעניין מעמדם האישי של הנ"ל ותשלח לבית דיננו, תינתן החלטה בזה בהתאם", נפסק.


יצוין שאותו "קובי נחשוני, בעל הכתבה ב-ynet כותב את דבריו בצורה מזלזלת ופוגעת בכבוד הדיינים בפרט ובכבוד התורה בכלל.


יצוין גם שאתר "בחדרי חרדים" מיהר לקפוץ ולהתפלש בביצה הסרוחה יחד עם אותו כתב, ומנהלי הפורום, כהרגלם, מעמידים אותו כבמה לשונאי תורה ושוטמי יהודים חרדים לדבר ה´, בייחוד מקרב הד"לים, המבזים - ב"אשכול" שנפתח אתמול בערב בפורום מביש זה - את אב בית הדין ואת כבוד התורה בצורה שלא הייתה מביישת את גדולי שונאי ישראל.


למשל, אחד העונה לניק astrolog כותב:


"צריך להלחם בו (באב בית הדין) בכל כוח. הוא לא מבין את משמעות תפקידו ואת ההשלכות של מעשיו הקיצוניים והמסוכנים. אם כבוד הרב לא מאמין במערכת, יואיל כבודו להתפטר ולהפגין מבחוץ".


הניק "גולש בשש":


"מי שמכיר את שרמן יודע שהוא בן אדם של "דוקא", בן אדם שפועל כמעט אך ורק ממניעים אישים, ההלכה (ולהבדיל החוק, גם הנוגע לבתי הדין הרבניים, שאלו שבאים להתדיין בפניו באים על דעת זה) לא מהוים עבורו אפילו לא המלצה לא מחייבת" ולא נחה דעתו עד שהוא כותב עליו כי "דעתו מתועבת על הבריות".הניק "אינספקטור" כותב שעל אב בית הדין הגדול בירושלים נאמר:"ככלב שב על קיאו כסיל שונה באיולתו".והניק "מכיר":"תפסול את הגיור ..יאללה.. ככה תזכה בעוד כמה דקות תהילה מחסידים שוטים..."בתמונה: הגר"א שרמן

No comments:

Post a Comment