Search This Blog

Monday, August 9, 2010

בן הרב נשא אישה שניה בלא שהתגרש מהקודמת

אביו של הרב בצרי מכהן כאב בית דין רבני; לשכת הרב הראשי עמר: זו ביגמיה שאינה תואמת את החוק

בית דין רבני נתן היתר לרב החרדי חגי בצרי לשאת אשה שנייה, על אף שלא נתן גט לאשתו הראשונה, לונה. הנישואים התקיימו לפני שבועיים, וכך נסללה הדרך לסרבנות גט של הבעל ולסחיטת האשה. "הרבה יותר קשה לאלץ בעל לתת גט כשהוא כבר נשוי", אומרת עו"ד שרון שנהב, החברה בוועדה למינוי דיינים ופעילה בארגון למען זכויות נשים יהודיות.

המקרה אירע בלוס אנג'לס, אבל מעורבותם של גורמים רבניים ודיינים מישראל בגלל ייחוסו של הבעל, הופך אותו לרלוונטי לישראל. אביו של חגי בצרי, עזרא בצרי, דיין ואב בית הדין האזורי בירושלים, שאף ישב בעבר בהרכב להתרת עגונות, שלח את ברכתו לחתונה, אף שלא השתתף בה. אחיו, הרב משה בצרי, שהגיש את מועמדותו לוועדה למינוי דיינים, הוא זה שהשיא את חגי בצרי וזוגתו הגיורת, נחמה וולקוף. ראש לשכת הרב הראשי, הרב שלמה עמר, מזהיר שמדובר בביגמיה. "במקרה של היתר נישואים שניים חייבים להפקיד לאשה גט ללא תנאי", אומר הרב יגאל קריספין מהלשכה. לדבריו, היתרי נישואים שניים הם נדירים ובדרך כלל ניתנים במקרים שנבצר מהאשה לקבל גט, בשל מצבה הבריאותי או הנפשי. "הרב עמר מתנגד להיתר נישואים לשאת אשה שנייה, אלא במקרים ממש נדירים. לפי חוקי מדינת ישראל היתר לשאת אשה שנייה במקרה כזה לא היה מתקבל", אמר קריספין.

לונה וחגי בצרי נישאו ב-88', ויש להם ילד בן 15. ב-2003 החליטו להתגרש ובמאי 2004 הגישה לונה בצרי תביעת גירושים בבית המשפט. באוקטובר אותה שנה פתח הבעל בהליכים בבית דין רבני בלוס אנג'לס. הדרך לנישואים שניים נסללה במהירות: בתוך תקופה של כמה חודשים הוכרזה לונה בצרי סרבנית בבית הדין. זאת למרות שהסבירה שענייניה הכספיים עדיין נדונים בבית המשפט ושלאחר שתקבל פסק דין תגיע לדון על על הגט. לדבריה, בתי הדין בארצות הברית הם פרטיים ואינם יכולים לאכוף פסק דין של מזונות או חלוקת רכוש. לאחר מכן התיק הועבר לבית דין ספרדי ושם ניתן ההיתר לנישואים. הרב משה בן זקן שנתן את ההיתר אמר בשיחה מארה"ב שהגט יינתן לאשה בתנאי שתעביר את ענייני הכספים לבית הדין.

לדברי מומחים למשפט ונציגי ארגונים הפועלים למיגור תופעת העגינות בישראל, היד שרשמה את ההיתר היתה קלה מדי, בגלל הייחוס של בצרי. הד"ר רות הלפרין, שעומדת בראש מרכז רקמן למעמד האשה באוניברסיטת בר אילן אומרת שהדיין בצרי נחשב דווקא לדיין המיטיב עם נשים וארגוני הנשים. לכן היא שואלת כיצד דווקא הוא נותן יד לעוול נוראי כזה כאשר הדבר נעשה במשפחה הפרטית שלו?

לפי ההערכות, יש 100 אלף נשים הנתונות במצב של סרבנות גט בישראל. נשיא אוניברסיטת בר אילן, משה קווה, פנה השבוע לראשי המפלגות ולנשיא המדינה בקול קורא לאמץ פתרון כולל לבעיית העגונות ומסורבות הגט. "על ראשי המפלגות להתחייב במצעיהן לפתור מיידית את הבעיה האנושית הכואבת והמאמללת רבבות נשים", כתב להם. "מצוקת העגונות ותופעת סרבנות הגט מהוות פגיעה קשה ביותר בזכויות האדם של ציבור הנשים בישראל".

No comments:

Post a Comment