Search This Blog

Thursday, August 29, 2013

מוכרים חוטים אדומים ברובע ומתעשרים על חשבון התיירים


תעשיית המכירה של חוטי הסגולה ברובע היהודי בירושלים פורחת. אחרי שהקרן למורשת הכותל בראשות רב
 המקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' גירשה את הקבצנים מרחבת הכותל המערבי, החלו לשגשג עסקיהם של מוכרי החוטים האדומים, שנחשבים סגולה למזל טוב.

 רק בשבוע שעבר הוצא בכוח מרחבת הכותל מחוסר בית, שנשלח לבית חולים לבריאות הנפש אחרי שהציק למבקרי המתחם הקדוש. אך למרות סילוקם, הקבצנים מצליחים כעת להתפרנס בדרך אחרת, באמצעות מכירה של חפצי סגולות למבקרים ולמתפללים.

את קבצני החוטים אפשר למצוא בסמטאות הסמוכות לכותל, לצד פושטי יד אחרים ונגני רחוב, בין רחבת בית הכנסת ה'חורבה', מדרגות רחבת הכותל ושער

הכניסה למתחם. כעת שוררת גם תחרות עסקית עזה בין מוכרי החוטים. חלקם שדרגו את המכירות בעזרת מכירה של חוטים בצבע כחול, שעל פי הקבלה נחשב צבע מועיל יותר.

אחרים טוענים שהחוטים שהם מציעים מגיעים היישר מקבר רחל. יש מוכרים שמציעים גם תוספת של חרוז בחוט, שמייקרת את מחירו. אחד מבעלי הדוכנים במתחם הקשתות ברובע היהודי מסביר שהסגולה המיוחדת אינה בחוט עצמו אלא דווקא בכך שהוא נרכש בכספי צדקה.

מוכרת אחרת אומרת שהיא מעניקה את החוטים לכל תורם וללא מחיר מוגדר מראש. לדבריה, יש קבצנים "שרלטנים" שמנצלים את תמימותם של התיירים ודורשים סכומי כסף גבוהים עבור החוטים. "יש כאלו שיודעים אנגלית וסוחטים את התיירים במחירים ובסיפורים", היא מספרת. לדבריה, התופעה החלה לצבור תאוצה בחודש האחרון, חודש אלול, שבו פוקדים מדי ערב אלפי מתפללים את הכותל המערבי לצורך אמירת סליחות.

העירייה: "הפיקוח העירוני בשיתוף משטרת ירושלים פועל למיגור תופעת הרוכלות הבלתי חוקית במתחם הסמוך לכותל, באמצעות מתן קנסות והוצאת הרוכלים מהמתחם".

No comments:

Post a Comment